CONCURS DE COMPOSICIÓ “Emili Giménez Bou”


BASES del  II CONCURS DE COMPOSICIÓ “Emili Giménez Bou”
organitzat per la Societat Ateneu Musical de Cullera

Ferrer Ferran, Director Fundador Artístic del Concurs Internacional de Composició “Emili Giménez Bou”

Bases en castellano: 

Rules in english: 

INTRODUCCIÓ

La Societat Ateneu Musical de Cullera amb la intenció de donar valor a la creació i composició per a banda, orquestra i cor vol promocionar a les compositores i compositors de tot el món motivant-los a la creació d'obres simfòniques i donant així llibertat en el plantejament estètic creatiu. L'objectiu d'este concurs és ampliar i donar a conéixer el repertori simfònic original per a banda simfònica, juvenil i infantil, així com d'orquestra juvenil, creant així, i utilitzant diverses plataformes digitals, per a poder escoltar i/o visualitzar el nou repertori per a banda simfònica.

 

PARTICIPANTS

Podran participar en el concurs les compositores i compositors que així ho desitgen, sense límit d'edat, i de qualsevol nacionalitat. Es podran presentar al concurs quantes obres es desitge, estrenades o no, sempre que estes siguen originals i que la persona autora i/o editora si és el cas, siga posseïdora dels drets d'estes ajustant-se a les categories del Concurs. Les obres, de duració determinada a criteri de l'autora o autor poden estar o no editades.

Les persones autores participants poden ser anònimes o no, podent indicar el nom si ho desitja, i/o de la mateixa manera, si no ho desitja pot adjuntar un lema o pseudònim no indicant el seu propi nom.

 

CATEGORIES

• CATEGORIA OBRA SIMFÒNICA DE CONCERT

Obres escrites per a tota la plantilla orquestral estàndard (a elecció o necessitat de la compositora o compositor) de banda simfònica, inclosa si ho desitja arpa i/o piano. D'una dificultat molt alta. En l'escala d'1 a 5, sent 1 molt fàcil i 5 molt difícil, grau 5. I la duració que determine el compositor.

 

• CATEGORIA OBRA DE CONCERT

Obres escrites per a tota la plantilla orquestral estàndard (a elecció o necessitat de la compositora o compositor) de banda simfònica, inclosa si ho desitja arpa i/o piano. D'una dificultat mitjana a molt alta. En l'escala d'1 a 5, sent 1 molt fàcil i 5 molt difícil, grau 3 a 5. I la duració que determine la compositora o compositor.

En el cas de ser premiada amb menció d'honor, esta obra s'interpretarà en el cicle de concerts d'hivern celebrat a Cullera o qualsevol altre esdeveniment que la Banda Simfònica Ateneu Musical de Cullera determine.

 

• CATEGORIA OBRA PER A BANDA JUVENIL

Obres escrites per a la plantilla orquestral estàndard (a elecció o necessitat de la compositora o compositor) de banda juvenil. D'una dificultat baixa a mitjana. En l'escala d'1 a 5, sent 1 molt fàcil i 5 molt difícil, grau 2 a 3. I la duració que determine la compositora o compositor.

En el cas de ser premiada amb menció d'honor, esta obra s'interpretarà en el cicle de concerts d'hivern celebrat a Cullera o qualsevol altre esdeveniment que la Banda *Jove de l'Ateneu Musical de Cullera determine.

 

• CATEGORIA OBRA PER A BANDA LIMITADA O INFANTIL

Obres escrites per a la plantilla de banda limitada (partitura-guió a quatre o cinc pautes on l'orquestració estarà determinada en tots els tons per a la utilització dels instruments *transpositores per a poder adaptar a qualsevol plantilla). D'una dificultat molt baixa. En l'escala d'1 a 5, sent 1 molt fàcil i 5 molt difícil, grau 1. I la duració que determine la compositora o compositor.

En el cas de ser premiada, amb menció d'honor, esta obra s'interpretarà en qualsevol esdeveniment que la Banda Infantil de l'Ateneu Musical de Cullera determine.

 

• CATEGORIA OBRA PER A ORQUESTRA JUVENIL

Obres escrites per a la plantilla orquestral estàndard (a elecció o necessitat de la compositora o compositor) d'orquestra juvenil. D'una dificultat molt baixa a mitjana. En l'escala d'1 a 5, sent 1 molt fàcil i 5 molt difícil, grau 1 a 3. I la duració que determine la compositora o compositor.

En el cas de ser premiada, amb menció d'honor, esta obra s'interpretarà en el cicle de concerts d'hivern celebrat a Cullera o qualsevol altre esdeveniment que l'Orquestra *Jove de l'Ateneu Musical de Cullera determine.

 

• CATEGORIA OBRA PER A SOLISTA I BANDA

Obres escrites per a la persona solista que decidisca la compositora o compositor amb l'acompanyament de tota la plantilla orquestral estàndard (a elecció o necessitat de la compositora o compositor) de banda simfònica, inclosa si ho desitja arpa i/o piano. Amb dificultat i duració que determine la persona compositora.

En el cas de ser premiada, amb menció d'honor, esta obra s'interpretarà en el cicle de concerts d'hivern celebrat a Cullera o qualsevol altre esdeveniment que la Banda Simfònica Ateneu Musical de Cullera determine.

 

• CATEGORIA OBRA PER A COR

Obres escrites per a cor mixt o veus blanques. D'una dificultat molt baixa a mitjana. En l'escala d'1 a 5, sent 1 molt fàcil i 5 molt difícil, grau 1 a 3. I la duració que determine la compositora o compositor. En el cas de ser premiada, amb menció d'honor, esta obra s'interpretarà en qualsevol esdeveniment que el Cor de l'Ateneu Musical de Cullera determine.

 

PREMIS

– Es poden concedir tants premis com el tribunal considere. Seguint la següent taula:

1r premi les obres que obtinguen almenys 95 punts sobre 100.

2n premi les obres que obtinguen almenys 85 punts sobre 100.

3r premi les obres que obtinguen almenys 80 punts sobre 100.

Les obres que obtinguen premi amb “Menció d'Honor”, seran les obres interpretades per les diferents bandes, orquestra i cor de la Societat Ateneu Musical de Cullera. Les obres amb Menció d'Honor, en les categories “Obra Simfònica de Concert”, Obra de Concert” i “Obra per a Banda Juvenil” s'interpretaran en un concert de la Banda Simfònica i un altre de la Banda Juvenil que seran gravats en àudio i vídeo en directe, sent la duració aproximada d'una hora i mitja de duració. Es recomana per a l'obtenció de la Menció d'Honor que la duració no siga massa elevada, per a així poder donar més cabuda al nombre de Mencions d'Honor.

- S'obsequiarà justificant i diploma a totes les guanyadores i guanyadors ressenyant la llegenda del concurs.

- Les obres que s'interpreten amb “Menció d'Honor” seran en modalitat “estrena absoluta mundial”, si escau, per les bandes i/o orquestra de la Societat Ateneu Musical de Cullera.

- A totes les compositores i compositors que obtinguen la “Menció d'Honor”, se'ls oferirà la gravació en àudio i en vídeo de la interpretació de la composició premiada. Donant la promoció oportuna per part de la Societat Ateneu Musical de Cullera en les seues xarxes socials, així com en la seua pròpia web de l'obra premiada i de l'autora o autor. Així mateix es podrà utilitzar esta gravació d'àudio i vídeo per al seu ús personal o professional.

- S'atorgarà “DIPLOMA D'OR” a:

​El Compositor o Compositora de major puntuació d'entre totes les modalitats del concurs.

​La Compositora de major puntuació d'entre totes les modalitats del concurs.

​El Compositor o Compositora de la Comunitat Valenciana de major puntuació d'entre totes les modalitats del concurs.

 

INSCRIPCIÓ I RECEPCIÓ D'OBRES

La recepció de les obres comença en el moment de la presentació d'estes bases i finalitzarà el dia 5 de setembre de 2024 (ja que la valoració del jurat de les obres no és per comparació sinó per nivell compositiu, es recomana enviar les obres en el moment estiguen disposades perquè el jurat puga anar valorant els treballs regularment i no en l'últim moment, ja que la decisió del jurat ha de donar-se el mes d'octubre).

Les composicions han d'enviar-se a la següent adreça d'email: concurscomposicio@ateneumusical.com adjuntant la següent documentació:

- Resguard del pagament de la taxa d'inscripció.

Les Taxes d'inscripció són les següents:

Categoria Obra Simfònica de Concert: 100 euros

Categoria Obra de Concert: 80 euros.

Categoria Obra per a Banda Juvenil: 60 euros.

Categoria Obra per a Banda Infantil: 40 euros.

Categoria Obra per a Orquestra Juvenil: 60 euros.

Categoria Obra per a Solista i Banda: 80 euros.

Categoria Obra per a Cor: 30 euros.

 

- Número de compte bancària:

CAIXABANK

ES 25 2100 8880 8113 0019 6446

 

- Partitura en PDF amb el nom de l'autora o autor si ho desitja (de no figurar el nom ha d'esmentar un lema o pseudònim i adjuntar un sobre tancat, esmentant el lema o pseudònim i en el seu interior les seues dades personals) i el títol de la peça visibles en la partitura. (En cas d'obtindre Menció d'Honor l'obra, l'autora o autor es compromet a enviar totes les parts de la composició en pdf per a poder-se interpretar per les bandes, orquestra o cor de la Societat Ateneu Musical de Cullera).

- Arxiu d'àudio en mp3 de l'obra (extret d'un midi o si ha sigut interpretada i ho desitja per la interpretació d'esta obra).

- Document escrit indicant:

Adreça de correu electrònic.

Nom de l'autora o autor o pseudònim o lema. (A elecció de la persona concursant). En el cas que ser un pseudònim o lema ha d'adjuntar un sobre tancat amb totes les seues dades.

Ciutat i país d'origen.

Telèfon de contacte.

Categoria a la qual opta esta obra. (Una mateixa obra pot optar a diverses categories si compleix els requisits que se sol·liciten, sempre a elecció de la persona compositora)

Títol de l'obra presentada.

Duració aproximada.

 

VALORACIÓ DE LES OBRES PRESENTADES I MEMBRES DEL JURAT

El jurat estarà constituït per una comissió de professionals de la composició, de la direcció i de la interpretació musical, amb reconeixement professional.

El jurat pot concedir tots els premis que considere oportuns, així com deixar deserts els premis si les obres no són mereixedores d'això.

El jurat realitzarà una breu valoració escrita de la composició presentada que serà enviada a les i els participants via e-mail.

En la fase de valoració de les obres, es tindran en compte els següents paràmetres:

– Adequació a la categoria i nivell a la qual es presenta l'obra.

– Presentació i edició de la partitura.

 – Creativitat i originalitat de l'obra.

– Qualitat dels elements compositius de l'obra; forma, melodia, harmonia, contrapunt, orquestració, ritme, textures, timbre, tempos, dinàmiques, registres, possibilitats d'interpretació, etc.

 

RESOLUCIÓ DEL CONCURS

Durant el mes de setembre de 2024, es durà a terme la valoració de les obres per part dels membres del Jurat.

Posteriorment es publicarà la decisió del Jurat en la pàgina web de la Societat Ateneu Musical de Cullera www.ateneumusical.com i l'organització anunciarà via e-mail o telefònicament personalment a les guanyadores i guanyadors.

Els i les participants en el Concurs accepten la decisió del Jurat en participar en este, sent este inapel·lable, i quedant fora de lloc qualsevol reclamació posterior a la resolució del Concurs. En cas de crear-se qualsevol tipus de dubte o conflicte, este serà resolt per l'organització del concurs.

 

OBRES AMB MENCIÓ D'HONOR

La interpretació (àudio i/o vídeo) de les obres amb Menció d'Honor serà publicada i promocionada en les xarxes socials de la Societat Ateneu Musical, podent-ho fer també l'autora o l'autor.

La Societat Ateneu Musical podrà interpretar sempre que ho desitge qualsevol de les obres presentades, premiades o no, al concurs de composició.

La compositora o compositor facilitarà a l'organització el material definitiu de l'obra en pdf (incloses les particel·les necessàries). Les compositores o compositors sempre tenen els drets d'autoria de les seues obres.

Les obres premiades es programaran i seran estrenades mundialment, si escau, en els esdeveniments i/o cicle de concert d'hivern durant la programació anual següent a la realització del concurs.

Totes les partitures amb Menció d'Honor hauran d'incloure en la seua llegenda el paràgraf següent:

“Obra premiada en l'II Concurs Internacional de Composició ‘Ateneu Musical de Cullera en la categoria (a la categoria que opte l'obra) celebrat a Cullera l'any 2024”.

Les persones participants accepten estes bases en el moment de la inscripció. Per a resoldre qualsevol dubte o consulta relacionada amb el concurs, envie un email a concurscomposicio@ateneumusical.com.