Societat "Ateneu Musical" de Cullera - Web oficial

Información y protocolo inicio de curso

 

 

img26

 

Benvolgudes mares, pares, tutors i alumnes de l‘Escola i Centre Autoritzat"Joaquín Olivert"

Ateneo Musical de Cullera.

El proper dilluns dia 14 de setembre iniciem el curs 2020-2021. Per oferir un entorn escolar segur a l’alumnat i al personal del centre, s’han d’establir una sèrie de mesures de protecció i prevenció especial per poder desenvolupar les activitats pròpies del centre i minimitzar-ne al màxim el risc. Per a l’adopció d’aquestes mesures s’han de tindre en compte la participació de tothom. Crear un entorn escolar saludable és cosa de tots.

La primera mesura serà la incorporació progressiva de l’alumnat: (tant els pares com els alumnes esperen baix a què els professors acudisquen a per ells)

DILLUNS 14 DE SETEMBRE:

A LES 17:20 h FASOLET 0 (Professora Lolin Aura)

A LES 17:30 h FASOLET JÚNIOR 1 (Professor Sergi Vicente)

DIMECRES 16 DE SETEMBRE:

A LES 17:20 h FASOLET 1 (Professora Lolin Aura)

A LES 17:30 h FASOLET 2 (Professor Sergi Vicente)

A LES 18:30 h FASOLET JÚNIOR 2 (Professor Sergi Vicente)

PROVES D’ACCÉS A 1r D’ENSENYAMENTS ELEMENTALS:

DILLUNS 14 DE SETEMBRE A LES 18:30 h (Professors Sergi Vicente i Olga Clari)

LA RESTA D’ALUMNAT I ASSIGNATURES COMENÇARAN EL DIJOUS 17 DE SETEMBRE

S’ha creat un Pla de Contingència del Centre amb unes mesures que devem respectar i complir pel funcionament i organització del centre. Mesures adaptades a les ordres de les autoritats sanitàries, les quals volem ressaltar aquestes que s’adapten a la infraestructura del nostre musical i com no les d’àmbit general.

* Les classes estaran equipades per a la desinfecció de mans amb gel hidroalcohòlic, paper i
desinfectant per a mobiliari.

* El professorat es carrega de la neteja del mobiliari de l’aula a l’entrada i a l’eixida.

* Es prendrà la temperatura a l’entrada .

* Els acompanyants de l’alumnat no podran accedir al centre, serà el professorat qui acompanye al o als alumnes pel centre.

* S’han realitzat canvis en la instal·lació elèctrica, de tal manera que no s’hauran de tocar clauetes per encendre les llums.

* L'ús de la mascareta serà obligatori en el centre per a tota la comunitat educativa i per a l'alumnat a partir dels 6 anys.

 *L’accés al centre serà per l’escala del bar, hi haurà desinfecció de calçat, i mans i l’eixida serà per l’escala de l’acadèmia fins a la sala multiusos, tot estarà degudament senyalitzat.

* Els horaris estan ajustats per a evitar encreuaments en les entrades i eixides.

* Els alumnes tindran reservats els lavabos de l’acadèmia.

* Es realitzaran neteja i desinfecció d’escales, lavabos, abans i després de les classes.

* La ventilació d’aules serà continua, mitjançant extracció forçada d’aire i filtració, a l’igual que s’obriran les finestres sempre que siga possible.

* Per a l’ús de les pantalles digitals, s’utilitzaran llapis òptics, de tal manera que no hi haurà contacte amb la mateixa.

* A l’alumnat se’ls assignarà una cadira per donar classe, que sempre serà la mateixa.

Tindrem una reunió al saló multiusos del musical per a poder explicar amb més detall com volem desenvolupar el curs. La reunió la tindrem el dia 14 de setembre a les 20h, serà presencial i amb totes les mesures de seguretat pertinents, encara que també es podrà accedir online a la mateixa hora per als que no vulguen o puguen assistir presencialment.

S’enviarà el link per poder accedir online a la reunió.

RECORDAR QUE LA MATRÍCULA ES POT FER ONLINE ACCEDINT A LA PÀGINA WEB DE LA SOCIETAT www.ateneumusical.com o agafant cita en secretaria al tlf. 96 172 23 24 o al mòbil 678 738 399.

Una salutació cordial…

L’equip directiu del Centre Autoritzat "Joaquín Olivert" Ateneo Musical de Cullera.

ENTITATS COL·LABORADORES